MASKINFØRERKURS

Agder Storbilskole Skrubbedalsveien 7 Stoa,Arendal

Vi tilbyr kurs i anleggsmaskiner… Målsettingen med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk , slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

ETTERUTDANNINGSKURS

Agder Storbilskole Skrubbedalsveien 7 Stoa,Arendal

Går over 5 dager og starter 18.04.24. kl 08.00 til 16.00 19.04.24  kl 08.00 til 16.00 25.04.24 kl 08.00 til 16.00 26.04.24 kl 08.00 til 16.00 siste dag med kjøring blir avtalt ved kursstart (ønsker du persontransport så er det bare 1 dag ekstra )

TRUCK FØRER KURS

Agder Storbilskole Skrubbedalsveien 7 Stoa,Arendal

Trenger du truck lappen har du kommet til rett sted Vi holder jevnlig truckførerkurs både teori og praksis sertifisert sikkerhetsopplæring so-062

kr3450

TEORIKURS KL C-LASTEBIL OG D-BUSS

Agder Storbilskole Skrubbedalsveien 7 Stoa,Arendal

Trenger du lappen på stor bil eller buss er du kommet til rett sted Vi hjelper deg med god og hurtig opplæring som starter med grunnkurs på tyngre kjøretøy Og så forsetter vi med teorikurs i 3 dager

TEORIKURS KL CE VOGNTOG

Agder Storbilskole Skrubbedalsveien 7 Stoa,Arendal

teorikurs for semi vogntog varer i 2 dager Velkommen!

ULYKKESBEREDSKAPSKURS

Agder Storbilskole Skrubbedalsveien 7 Stoa,Arendal

Kurset skal bidra til at eleven kan være en ressursperson når en trafikkulykke eller krisesituasjon oppstår, og til at eleven med sin opptreden kan bidra til å redusere skadeomfanget ved trafikkulykker og eventuell brann på et skadested. Godkjent for klassene C1, C, D1 og D.

KRANFØRER KURS TEORI

Agder Storbilskole Skrubbedalsveien 7 Stoa,Arendal

På kurset får du teoretisk og praktisk opplæring. Sikker bruk av lastebil kraner, samt deres konstruksjon og virkemåte Modul 1.1 Modul G-11, Modul G-8, Modul G-20 Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre lastebil kran. Det er ikke krav til forkunnskaper men må ha fylt 18 år.

LASTESIKRINGSKURS

Agder Storbilskole Skrubbedalsveien 7 Stoa,Arendal

Kurset er obligatorisk og godkjent for klassene C1 C D1 og D

ETTERUTDANNING

Agder Storbilskole Skrubbedalsveien 7 Stoa,Arendal

Går over 5 dager og starter 23.05.24. kl 08.00 til 16.00 24.05.24  kl 08.00 til 16.00 30.05.24 kl 08.00 til 16.00 31.05.24 kl 08.00 til 16.00 siste dag med kjøring blir avtalt ved kursstart (ønsker du persontransport så er det bare 1 dag ekstra )

YSK GRUNNUTDANNING 140 T

Agder Storbilskole Skrubbedalsveien 7 Stoa,Arendal

YSK 140 TIMERS GRUNNUTDANNING ER OBLIGATORISK FOR ALLE SOM ØNKER Å KJØRE LASTEBIL OG BUSS I ARBEID AVSLUTTES MED EN TEORETISK PRØVE PÅ STATENS VEGVESEN 5 MODULER SKAL GJENNOMFØRES YRKESSJÅFØRBEVISET ER YLDIG I 5 ÅR FOR Å FORNYE DET, MÅ DET GJENNOMFØRES ET 35 TIMER ETTERUTDANNINGSKURSYSK