Velkommen til Agder Storbilskole!

Velkommen til Agder Storbilskole storbilskolen startet opp på Evje i 1996, og driver nå på Stoa i Arendal vi har lang erfaring med kjøreopplæring, og prøver på beste måte å gjøre opplæringen til en god opplevelse

Velkommen til Agder Storbilskole!

Velkommen til Agder Storbilskole storbilskolen startet opp på Evje i 1996, og driver nå på Stoa i Arendal vi har lang erfaring med kjøreopplæring, og prøver på beste måte å gjøre opplæringen til en god opplevelse

Kai Kristiansen

Daglig leder/ trafikklærer tunge kjøretøy

Ole Jacob Lunderød

Faglig leder/ trafikklærer tunge kjøretøy

Eirik Kristiansen

Teknisk leder/instruktør /driftssjef storbilvasken

Espen Arnesen

Trafikklærer tunge kjøretøy

Severin Kristiansen

Teknisk medarbeider/ instruktør

Ida Kristine Kristiansen

Trafikklærer lette kjøretøy

Sølvi Kristiansen

Administrasjonsleder

Klasse B

Veien til førerkort

Trinn 1 – TRAFIKALT GRUNNKURS
Trinn 2 – GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE
Trinn 3 – TRAFIKAL DEL
Trinn 4 – AVSLUTTENDE DEL
FØRERPRØVE

Før du kan begynne

Før du kan begynne å øvelsekjøre på en kjøreskole, eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og er det første trinnet i opplæringen. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må ha fylt 15 år for å ta kurset.

Klasse B96 og BE

Klasse BE:

For å kunne kjøre opp til bil med henger må man ha klasse B førerkort.

Obligatorisk for bil m/henger er:

– Veiledningstime trinn 2 og 3

– Sikkerhetskurs på vei, 3 timer

– Lastesikringskurs, 2 timer

– Bestått praktiskprøve ved statens vegvesen

Klasse B96:

Obligatorisk for bil m/henger inntil 4250 kg er:

– Veiledningstime trinn 2 og 3

– Sikkerhetskurs på vei, 3 timer

– Lastesikringskurs, 2 timer

– Kun opplæring, trenger ikke førerprøve.

Klasse C og CE

Klasse C:

Dette er førerkort for de dom ønsker å kjøre lastebil med totalvekt over 7500 kg.

Førerkortet kan tas fra fylte 21 år. og man må ha godkjent legeatest.

Oppkjøringsopplegg for klasse C:

– 3 t grunnkurs

– 2 t veiledning

– 9 t ulykkesberedskapskurs

– 9 t lastsikringskurs

– 6 t sikkerhetskurs på landevei

Klasse CE (Vogntog):

Denne klassen kan lovlig tas fra fylte 21 år.

Opplæring:

– 2 t veiledningstime

– 10 t sikkerhetskurs på vei

Klasse C1 og C1E

C1 Liten Lastebil:

Førerkort til liten lastebil med tillatt totalvekt mellom 3500kg og 7500 kg

Krav:

– Førerkort klasse B

– Legeattest ikke eldre enn 6 mnd.

– Søknadsskjema for utvidelse av førerkort .

– Alder minst 18 år

– Ta et teoribevis ved trafikkstasjonen

Oppkjøringsopplegg for klasse C1

– 3 t grunnkurs

– 2 t veiledning

– 9 t ulykkesberedskap

– 9 t lastesikringskurs

– 4 t sikkerhetskurs på vei

C1E henger til liten lastebil:

Vogntog med tillatt totalvekt inntill 12 000kg

Krav:

– Gyldig førerkort klasse C1

– Gjennomført obligatorisk opplæring

Kun praktisk gjennomføring. Legeattest behøves ikke. Har du tidligere kl D1 – minibuss, får du med henger til denne klassen, om du tar henger til liten lastebil.

Oppkjøringsopplegg for klasse C1E

– 2 t veiledning

– 4 t sikkerhetskurs  

Klasse D

Klasse D:

Dette er for deg som vil kjøre buss registrert for mer enn 16 passasjerer. Førerkortet kan tas fra fyllte 24 år.

Krav:

– Gyldig legeattest, ikke eldre enn 6 mndr.

– Søknadsskjema for utvidelse av førerkort.

Oppkjøringsopplegg for klasse D:

– 3 t grunnkurs

– 2 t veiledning

– 9 t ulykkesberedskapskurs

– 6 t sikkerhetskurs på vei

Klasse D1 og D1E

D1 minibuss:

Førerkort for de som ønsker å kjøre buss registrert for mellom 8 og 16 passasjerer.

Krav:

– Alder 21 år.

– Legeattest, ikke eldre enn 6 mndr.

– Søknadsskjema for utvidelse av førerkort.

– Bestått teorieksamen før oppkjøring.

Oppkjøringsopplegg for klasse D1:

– 3 t grunnkurs

– 2 t veiledning

– 4 t sikkerhet vei

– 9 t ulykkesberedskapskurs

D1E minibuss med henger:

Minibuss med inntil 16 passasjerer og tilhenger over 750 kg.

Krav:

– Alder 21 år

– Gyldig førerkort kl D1

– Gjennomført obligatorisk opplæring

Oppkjøringsopplegg for klasse D1E

– 2 t veiledningstimer

– 4 t sikkerhetskurs på vei

– 2 t lastesikringskurs

Lastebilkran

Lastebil:

Kurs for deg som vil bruke kran på lasteibil.

Inneholder 36 timer teori og praksis. En stroppdel og en krandel.

Det kreves at du minimum er 18 år og har førerkort klasse B, samt er fysisk og psykisk godt skikket. Kurset inneholder 40 timer teori, en stoppdel og en krandel. Eksamen blir avholdt med teoretisk og praktisk prøve.

Vi kan tilby:

– Teori for krankurs
– Teori og praksis med kompetansebevis

Maskinfører

Maskinfører:

Kurs for førere av masseforslytningsmaskiner.

Kursdeltaker må være fylt 18 år, ha godt syn og hørsel, ha til enhver tids krav til førerkort.

Teorikurset er på 32 timer og gjelder alle typer maskiner, f eks:

– Hjullaster

– Gravemaskin

– Dumper

– Traktorgraver

– Veihøvel

Kurset omfatter følgende emner:

– Arbeidsmiljø, ansvar og konekvenser

– Forskrifter’Maskinens bruksområder

– Ulykker, årsaker

– Maskinens oppbygging

– Vedlikehold

– Geoteknikk

– Øvingsoppgaver

Praksisen er på 40 timer per maskin.

Vi tilbyr praksis på hjullaster, gravemaskin og dumper.

Traktor / Traktor T-50

Traktor:

Sertifikat til traktor kan man ta når man fyller 16 år.

Denne klassen gjelder føring av traktor og motorredskap (Begge med hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger.

Tillatt totalvekt må ikke overskride 25.000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog før eleven har fått to års erfaring i klasse T eller har fyllt 21 år.

De obligatoriske timene til traktor er:

– Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

– Trinn 2 – Veiledningstime 45 min

– Trinn 3 – Veiledningstime 45 min

– Lastsikringskurs

– Oppkjøring

Man må også ha bestått en teoriprøve hos Statens vegvesen.

50 km/t traktor:
Du må være 18 år.
Har du «traktorlappen» fra før kan du etter fullført kurs kjøre 50 km/t-traktor. 
Er du over 21 år eller har hatt lappen (klasse T) i 2 år, er det ingen vektbegrensning. Ellers er det maks 25000 kg.
Hvis du har lov til å kjøre traktor fordi du tok BE-lappen, vil du også etter fullført kurs kunne kjøre 50 km/t traktor, men maks vekt på 25000 kg.
Kurset er totalt 7 timer. Minimum 2 timer (à 45 min) kjøring med traktor og opplastet henger.
Deles opp i én dag med felles teorikurs og én dag med kjøring.

Truckfører

Truckfører:

Truckfører

Dette er førerkortet for deg som vil kjøre truck

Krav:

– Minimum 18 år

– Fysisk og psykisk skikket, godt syn og hørsel

Vi kan tilby:

– Teori

– Praksis

– Teori og praksis med kompetansebevis

Eksamen blir avholdt med teoretisk og praktisk prøve. Den praktiske delen kan gjennomføres i bedrift under ”fadderordning” eller hos oss. Teoretisk og praktisk eksamen blir holdt hos kjøreskolen.

YSK Etterutdanning 35t

YSK Etterutdanning 35t:

YSK Etterutdanning 35t

Etter 2008 og 2009 ble det obligatorisk å ta etterutdanningskurs ved fornyelse av sertifikat kl. C1, C og D1, D (E) hvert 5. år for yrkessjåfører.

Kurset krever ingen eksamen, men 100% oppmøteplikt, fordelt på 6 mnd.

Den obligatoriske delen er på 35 timer fordelt på fem dager og seks moduler.

Modulene inneholder følgende:

Modul 1: Vegtransporten og samfunnet

Modul 2: Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Modul 3: Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy

Modul G4/P4: Gods- og persontransportens vilkår

Modul G5/P5: Gods- og persontransport i praksis

Modul 6: Sikker adferd på vegen.

– Et kurs for godstransport.

– Et kurs for persontransport.

Det er viktig at du selv vet hvilket kurs du skal ha.

YSK Grunnutdanning 140t

YSK Grunnutdanning 140t:

YSK Grunnutdanning 140t:

Dette kurset ble en obligatorisk del av opplæringen fra september 2009 og gjelder alle yrkessjåfører.

Man må ha 140 t obligatorisk gjennomgang om man kun har kl B fra før for å ta tunge klasser.
Fra klasse B og til klasse C1/C eller D1/D må man ha 140 timer.
Har man klasse D1 og vil utvide til klasse D er det ikke nødvendig med yrkessjåførkurs.
Har man klasse C1 og vil utvide til klasse C er det ikke nødvending med yrkessjåførkurs.
Har man klasse D1/D og vil utvide til klasse C1/C må man ha gjennomført 35 timers utvidelse YSK kurs.
Ved begge kurs er det pålagt med eksamen på biltilsynet.
For fornyelse trengs et kurs på 35 t.

ADR

ADR:

ADR

Gjelder håndtering av farlig gods, brannvern og førstehjelp.

Krav:

– Alder minimum 18 år

– Før utstedelse av ADR bevis må teoretisk prøve avlegges ved trafikkstasjonen.

– Inneholder teoretisk gjennomgang om ADR bokens oppbygging og funksjon, samt praktisk anvendelse.

– Teori og praktiske øvelser i førstehjelp og brann.

Kurs:

– ADR grunnkurs m/bok

– ADR tank m/bok

– ADR eksplosiver m/bok

Kombinert kurs:

– Grunnkurs og tank m/bok

– Grunnkurs og eksplosiver m/bok

– Grunnkurs tank og eksplosiver m/bok

Inneholder teoretisk gjennomgang om ADR bokens oppbygging og funksjoner, samt praktisk anvendelse.

Kurspåmelding

Her kan du melde deg på kurs hos oss

Om du ønsker mer informasjon om priser og tilbud,
er det bare å fylle ut skjemaet under.

Husk å legge igjen mobilnummer slik at vi enkelt kan få tak i deg.